Hva tilbyr vi?

Alarga er en 2 årig stipendordning for studenter som tar mastergrad.

Stipendet er på 100 000 kroner som utdeles for ett år av gangen med 50 000 kroner for hvert år.

Stipendmottagere tilknyttes en partnerbedrift i en to-års periode. Som en del av programmet tilbys stipendmottageren et lønnet internship hos partnerbedriften sin, og får tildelt en mentor i bedriften. I tillegg til dette skriver de fleste stipendiatene hovedoppgaven sammen med partnerbedriften, hvor de får skriveplass og veileder. Det organiseres også flere sosiale og faglige treff for stipendiater og partnerbedrifter gjennom året.

Stipendmottageren er forpliktet til å: 

  • Ha et internship i partnerbedriften
  • Delta på møter med mentor
  • Delta i to faglige eller sosiale samlinger for stipendmottagere
  • Delta i andre avtalte aktiviteter i forbindelse med stipendutdelingen
  • Levere årlig rapport om studieprogresjon
  • Rapportere om hvordan de tildelte midlene har blitt brukt