Hvem kan søke?

Målgruppe:

  • Norske studenter som påbegynner masterstudier
  • Norske studenter på heltidsstudier i utlandet som påbegynner masterstudier

Vi ønsker oss studenter som:

  • Kan dokumentere faglig dyktighet og interkulturell kompetanse
  • Er samfunnsinteresserte og sosialt engasjerte
  • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig, i tillegg til minst ett annet språk

Universiteter og høgskoler vi samarbeider med:
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges Handelshøyskole (NHH)
Handelshøgskolen BI

Studenter fra andre universiteter og høyskoler enn de ovennevnte oppfordres  også til å søke.

Søknadsfrist 2015: 30. april 2015