Om oss

Hva er vi?

Alarga er en profesjonell rekrutteringspartner for norsk næringsliv. Vi håndplukker de beste master-studentene med interkulturell kunnskap til et unikt stipendprogram – og kobler dem med selskaper som Telenor, DNB og Orkla. Ikke fordi studentene trenger hjelp, men fordi selskapene trenger å vinne. Alarga-stipendiater er næringslivets  fremtidige innovatører og ledere. Mangfold er politisk korrekt. All forskning viser at mangfold også skaper de beste resultatene på bunnlinjen.

Vårt hovedoppdrag er å styrke våre partnerbedrifters kunnskapsbase ved å tilby høyt kvalifisert talent med interkulturell bakgrunn. Vår ambisjon er å heve konkurransekraften gjennom å styrke våre partneres interkulturelle kompetanse. Å inneha en slik kompetanse betyr for oss å ha dyp kulturforståelse for både den norske kulturen samt minst et tilleggsland. Det betyr også å være flerspråklig, og å ha et visst samfunnsengasjement.

Hva gjør vi?

Vårt hovedverktøy for å få til alt dette er Alargas Stipendordning. Hovedkriteriet for å motta denne er akademiske resultater som blir matchet med sosiale ferdigheter, dedikering og bidrag utover den akademiske verden.

For å finne kandidater til stipendutdelingen i 2015 er vi i gang med å bygge vår CVbase. Dette gjør vi også for å kunne tilby våre partnerbedrifter aktuelle studenter, nyutdannede eller yrkesaktive som passer til deres eventuelle behov.

Bakgrunn

Vår erfaring er at mangel på dyp kulturforståelse og språkkunnskaper representerer en stor ulempe for internasjonale selskaper så vel som små og mellomstore bedrifter. Faktisk er det slik at akademiske resultater for populasjonen i Norge med interkulturell bakgrunn er bedre enn for hele den norske populasjonen som helhet.

Våre partnerbedrifter opplever at medarbeidere med ulik språklig, religiøs og kulturell bakgrunn i tillegg til ulik utdannelsesbakgrunn er essensielle byggeklosser for morgendagens virksomheter i en globalisert verden.

Samarbeidspartnere

I dag er vi stolte over å ha Orkla, Statoil, Telenor, Aker Solutions, Yara, Cermaq, PwC, DNB, Statkraft, Advokatfirmaet Selmer og Advokatfirmaet Thommessen i tillegg til våre partneruniversiteter/høyskoler NTNU, BI, NHH, og UIO.