Partnerbedriftene

Alargas stipendprogram gjennomføres i samarbeid med utvalgte bedrifter. Partnerbedriftene bidrar til et fond som utdeler stipender til studenter som faller inn under vår målgruppe.

Alarga har et råd bestående av en person fra hver av partnerbedriftene. Rådet fungerer som Alarga styrets rådgiver og utarbeider styrets innstilling til valg av stipendkandidater samt bistår styret på generell basis. Rådet møtes minimum 2 ganger pr. år. Mads Møglestue fra Telenor er rådets leder.

Mads Møglestue er direktør for kompetanseutvikling i Telenor. Møglestue er utdannet Cand.polit med utdanning og filosofi som hovedfag ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2006 vært ansatt hos Telenor, og han har lang erfaring som personaldirektør både fra Telenor og AFF.

Nedenfor kan du se Alargas partnerbedrifter. Besøk gjerne Deres hjemmesider for mer informasjon om den enkelte bedrift.