Sjekk ut Vibro episoden med Sundeep Singh

Vibros mål er å ta tak i generelle samfunnsproblemer, sammen med engasjert ungdom som ønsker å gjøre en forskjell.

I deres første prosjekt “Nye Forbilder” har fokuset vært på å bidra til et mer nyansert bilde av ungdom med flerkulturell bakgrunn enn det som fremmes i norske medier.

Vibros første prosjekt er tv-konseptet “Nye forbilder”. Serien vil gjennom flere episoder portrettere mennesker som fungerer som forbilder og rollemodeller for ungdom i Norge.

sundeepSundeep Singh har en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I dag jobber han i Advokatfirmaet BA-HR, et av Norges største advokatfirmaer. Sundeep har røtter fra India og snakker punjabi, hindi og urdu, i tillegg til norsk og engelsk. Les mer om her.