Utvelgelsesprosess

Panamera IMD bistår Alarga under grovsortering av innkomne søknader og CV-registreringer. Utvelgelse er basert på karakterer, erfaring og testresultater. Cut-e bistår Alarga i sitt Assessment Center. Alargas råd, som består av representanter fra partnerbedriftene, står for den endelige utvelgelsen av stipendiater.

Fristen for å søke på Alarga stipendet er i utgangen av april hvert år.

Vi anbefaler deg å lage en profil i vår CV-database, slik at du kan motta andre internships og andre karrieretilbud fra våre partnerbedrifter. Profilen kan oppdateres og suppleres til enhver tid. Registrering gjøres her.